mortajar

·      [96/5039altres] S’usa en aquest document amb el significat del mortasar català. No és aquest significat el que recull el drae: tr. desus. Poner la mortaja, amortajar.