molinet

·      He sentit en Canal 33 els estudiants d’una escola de disseny per a televisió que utilitzaven aquest terme per a parlar de les cortinetes (veg. cortineta).