mn/hg*

·      Apareix en les oposicions de policies, en la part de reconeixement mčdic. És un símbol erroni que s’arrosega des de l’ordre que regulava aquestes proves. El símbol correcte és mmHg.

·      Veg. mmHg.