ml.*

·      Abreviació incorrecta de metres lineals. Apareix sota diverses formes: m l., m. l., etc. Cal tenir en compte que el símbol del metre és m; que ml és el símbol del mil·lilitre (segons el deabrev); que l. representa l’abreviatura (no un símbol) de la paraula lineal. Atés açò, sembla que el més recomanable és usar els mots complets (metres lineals) perquè no hi haja confusions, però si es vol abreujar, cal anar amb compte: 20 m lineals o 20 m l. (respectant l’espai que separa el símbol de l’abreviatura).

·      No sé si aquesta expressió és un cas semblant al de tonelada métrica*, que cal corregir per tonelada, amb el símbol t (i no Tm*) (Veg. De Sousa, Diccionario de ortografía técnica, pàg. 261). I també: Bureau International de Poids et Mesures (www.bipm.fr/enus/3_SI/si.html).