Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

mitjan

 1. Segons el gdlc:
  adj inv Mot emprat en l'expressió a (o de, o fins a, etc) mitjan loc prep Cap a la meitat d'un espai de temps. A mitjan agost. De mitjan segle disset a la primeria del divuit.
 2. El lacreu2000 indica:
  La normativa gramatical dóna com a forma preferent la forma a mitjan + nom (A mitjan agost); La locució a mitjans de, tot i que no s'accepta normativament, és completament paral·lela a a començaments de, a finals de... (usades per molts escriptors), i és cada dia més usada. A més, cal remarcar que, quan precedeix un determinant, no hi ha més opció que aquesta: a mitjans d'aquesta setmana; a mitjans del mes passat.*

  *[fitxes] Este darrer exemple sí que té una altra opció: «a mitjan mes passat».

  En eixe sentit, arribem al cap del camí quan el Llibre d'estil d'El Periódico de Catalunya recomana:
  a mitjans de Forma preferent respecte a la locució a mitjan.
  Les eleccions se celebraran a mitjans mes de març.