mihrab*

      Terme rab que designa el nnxol cap al qual es prega en les mesquites.