Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

míbor

  1. (GDLC) [acrònim de l'angl. Madrid InterBank Offered Rate] m ECON Tipus d'interès brut del mercat interbancari de Madrid, que és utilitzat com a referència en operacions de crèdit a interès variable.
  2. Vegeu líbor.