métal anglais

·      (drobert) Alliage de zinc et d’antimoine utilisé en orfèvrerie.

·      (gec) Britània, metall de metal·l Aliatge format per un 90 % d’estany i un 10 % d’antimoni, aproximadament. És un metall blanc de laminació, fusió i emmotllament fàcils, i susceptible d’ésser reduït a filament.

·      (eurodicautom 26.1.98) French: 1) métal anglais; 2) métal Britannia: type d'alliage étain-antimoine, avec addition de cuivre. > Spanish: metal inglés; metal britania: aleación de estano-antimonio, con adición de cobre.