meritar

·      En castellŕ, a banda d’altres usos, segons el moliner, en l’entrada mérito: «Hacer mérito de cierta cosa (poco. u.) Hacer mención». D’ací sorgeix aquest exemple de llenguatge processal: «la sentencia dictada en el meritado rollo», que es tradueix, doncs, esmentat, mencionat. També hi ha lagun ajuntament que ho utilitza: «Para ser adminitido a las pruebas selectivas de acceso de las plazas meritadas».