mèrit

·      (dec) [...] 3 mèrits del procés dr Conjunt de proves i raons que serveixen al jutge per a resoldre.

·      [96just3408; dog29maig] «en méritos a lo acordado en providencia del consejero de Cuentas de fecha 23 de febrero de 1996» ?? Ho traduïsc per mèrits, tenint en compte l’accepció del dec.

·      (moliner) mérito, Hacer mérito de cierta cosa (poco u.). Hacer mención.