membresía*

·      O membrecía; o menbradía. Neologismes castellans per a traduir l’anglés membership ‘qualitat de membre’, i evitar una perífrasi. Algú proposa usar senzillament petenencia. Matínez de Sousa (Cervantes 25.11.98) i Emilio Lorenzo estan d’acord amb el neologisme.