matemŕtiques

ˇ      Alguns termes matemŕtics (proposats pel Termcat): ca hiperplans ultrabornolňgics / es hiperplanos ultrabornológicos; ca espais tonellats / es espacios tonelados; ca problemes d'optimització multietŕpics / es problemas de optimización mutietápicos. (Zčfir, 19.10.00).