mastofauna*

·      Terme de biologia. No l’he trobat per ara en els diccionarir (dval, gdlc; drae, vox). És una denominació tècnica per a referir-se als mamífers. Hi ha més casos: ictiofauna per als peixos i herpetofauna per als amfibis i rèptils.