marseguera*

·      Varietat de raïm, seguint Coromines. En castellà és merseguera*.