marisol

·      (Xavier i Maribel) Classe de taronja que apareix als anys setanta a Betxí. El llaurador que la crea tenia una filla que li deien Marisol.

·      Segons CC. OO. cal escriure marissol*. El llibre Noms de persona de la Generalitat Valenciana dóna Marisol tant en castellà com en valencià, cosa que no té massa sentit, llevat que aquest nom s’haja de pronuncia [marizòl]. O, senzillament s’accepta aquesta forma amb la pronúncia de la essa sorda, encara que ho haurien d’explicar en algun lloc.