manuella compacta

·      (dneol) es pesa de mano / en handweight // Manuella formada per una sola peça, de pes variable.