manuella

·      [96/5008;dog26juny] L’usen com a traducció del castellà mancuerna (terme d’halterofilia que no recull el drae); Ø dec

·      (diec) f  Barra que es fa servir com a palanca per a alçar objectes pesants. [...]

·      (dneol) es mancuerna / fr haltère court / it manubrio / en dumbbell // Halter de barra curta i de poc pes que pot ser manejat amb una sola mà.