Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

mandatar

 1. Verb castellà no recollit pel DRAE01. Sí que ho fa el Clave:
  [mandatar v. Otorgar la capacidad de representación personal, o de gestión y desempeño de uno o más negocios: El consejo mandató a ese político para que negociara con todos los partidos.

  El GDUEA diu:

  mandatar tr DER Dar un mandato a alguien: Las instrucciones se mandatan en el Anexo III.

  També el recull el DUEAE (2006):

  mandatar verbo transitivo Dar un mandato.
 2. No existeix eixe verb en català (2006), i sol ser traduït amb manar (Generalitat Valenciana), tot i que el verb català no reflectix l'accepció del espanyola del Clave. Potser sí que reflectix el sentit en què s'usa administrativament, però crec que seria més adequat encomanar, si cal usar un verb per al sentit que li donen els diccionaris espanyols a mandatar.
 3. [Text de la CTAS que corregeix Lluís: 96/3235] «En la Comunidad Valenciana, cuyo Estatuto de Autonomía, mandata en el artículo segundo a su Generalidad en el mismo sentido, se ha promovido [...].». Ho han traduït al català amb «mana».