manadar*

·      A Gavŕ, verb que significa ‘fer manats’, que solen ser d’espŕrrecs. També s’usa amanadar* (Zčfir, 31.01.2002), i és possible emmanadar.