magolla

·      (dfullana) f. Motiu ornamental format per una motllura, a manera d’anell, que cenyeix el cim d’un pinacle, la part superor d’una arc ogival, d’un gablet, etc., i fa de peu al conjunt de fulles o brotons que coronen els citats elements arquitectònics. Macolla.

·      (dvisual) 6.28.23 magolla / macolla.