macolla

·      Jo havia sentit [ma’koja]: terme de ferrer amb el que designen alguns adorns en forma de flor o semblants afegits a les baranes de barres de ferro.

·      (decascat) macolla f (de una planta) mota

·      (drae) macolla f. Conjunto de vástagos, flores o espigas que nacen de un mismo pie.

·      Veg. magolla.

·      A Cŕlig (Aureli) li diuen cabossa (Veg. Alcover).