Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Moratilla, lloma de la

  1. [97/P4940ccec; dogv 04.02.1997] Topònim d’Alpont: «loma Moratilla».