fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Mazar-e-Xarif

  1. D'acord amb el que he trobat en la pŕgina de la cadena Al-Jazira (03.11.2001: مزار شريف ), la transcripció del mot seria Mazar Xarif. En TV3 solen usar Mazar-e Sharif; En l'Avui, Mazar-e-Xarif; en TVE, Mazar-e Sharif. La vocal (que supose que hauria de ser i, ja que la e deu ser la transcripció anglesa) no sé d'on ix.
  2. (Zčfir, 06.11.2001) La e de Mazar-e-Xarif no té res a veure amb l'ŕrab. El nom d'aquesta ciutat és persa (=llengua indoeuropea). Aquesta e, anomenda ézâfé, es pronuncia molt tancada i té tres usos: 1) Significa 'pertanyent a': asb-e-mard = 'el cavall de l'home'; 2) Uneix un nom a un adjectiu: mard-e-îranî = 'un home iraniŕ, l'home iraniŕ'; 3) Indica que les paraules unides per l'ézâfé estan en aposició: mard-e-dűstam = 'l'home, el meu amic'. Si la paraula posada abans de l'ézâfé acaba en consonant, l'ézâfé no s'escriu, perň es pronuncia. Així, doncs, en iraniŕ s'escriu Mazar Xarif, perň es pronuncia [mazar-e-xarif]. Mazar-e-Xarif significa 'la tomba del Sant'. Se suposa que en tal ciutat hi ha la tomba d'Alí, gendre de Mahoma i pare espiritual dels xiďtes. [11.2001]
  3. M'escriuen de TV3 (27.11.2001) i em diuen (Maria Alba Agulló) que usen la forma que apareix en l'Enciclopčdia Catalana i el Larousse. Potser no tenen en compte que la GEC fa transliteració , cosa que no és habitual en els mitjans d'informació, que solen optar per la transcripció.