Màlica

·       En aquesta entrada del dcvb Joan Veny (Llengua i entorn natural, 62) detecta una errada per distracció de l’autor en la citació «”quintal de figa de Malica, III diners” (Lleuda de Cotliure)», que ha de ser «sporta de figa [...]».

·       També, segons Veny, aquest «Màlica» es deu referir a Màlaga, i no a Malta com creuen Alart i Coromines.