llenguatges

·      Els noms dels llenguatges de programació (informàtica) s’han d’escriure en cursiva, ja que són noms anglesos (generalment), i no han estat adaptats. Llevat que apareguen adaptats en els diccionaris, és clar. Per exemple, basic apareix en el dval, però no ha estat adaptat i porta la indicació que s’ha d’escriure en cursiva. Altres llenguatges: java, javascript, cobol, pascal, fortran, logo,  etc.