Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

llatinismes

 1. Vegeu un petit recull de llatinismes i locucions llatines.
 2. Numerals llatins:

  Taula amb els noms llatins dels números llatins. Alguns es fan servir encara en les disposicions normatives i fins i tot han estat adaptats en català (i espanyol):


  2

  bis

  26

  sexvicies

  60

  sexagies

  3

  ter

  27

  septvicies

  70

  septuagies

  4

  quater

  28

  octovicies

  80

  octogies

  5

  quinquies

  29

  novovicies

  90

  nonagies

  6

  sexies

  30

  tricies

  100

  centies

  7

  septies

  31

  untricies

  200

  ducenties

  8

  octies

  32

  duotricies

  300

  trecenties

  9

  nonies

  33

  tertricies

  400

  quadringenties

  10

  decies

  34

  quatertricies

  500

  quingenties

  11

  undecies

  35

  quintricies

  600

  sescenties

  12

  duodecies

  36

  sextricies

  700

  septingenties

  13

  terdecies

  37

  septtricies

  800

  octingenties

  14

  quaterdecies

  38

  octotricies

  900

  nongenties

  15

  quindecies

  39

  novotricies

  1 000

  milies

  16

  sexdecies

  40

  quadragies

  2 000

  bis milies

  17

  septdecies

  41

  unquadragies

  10 000

  decies milies

  18

  octodecies

  42

  duoquadragies

  19

  novodecies

  43

  triquadragies

  20

  vicies

  44

  quaterquadragies

  21

  unvicies

  45

  quinquadragies

  22

  duovicies

  46

  sexquadragies

  23

  tervicies

  47

  septquadragies

  24

  quatervicies

  48

  octoquadragies

  25

  quinvicies

  49

  novoquadragies

  50

  quinquagies