kipá

·      El País 01.01.97: transcripció castellana per al nom del capell típic dels jueus (?).