juntura de filada

·      Terme del dvisual que no recullen el dec ni el  dval (veg. juntura).

·      En casterllà, tendel.