juntura

·      (diec) [...] Conjunt de materials dispositius que configuren la unió entre dos elements contigus de la superfície de formigó d’una estructura. Juntura de dilatació, de retracció.

·      És una definició que sembla explicar el dibuix de dvisual per a juntura de filada.

·      La definicó del dec per a juntura té menys accepcions que la del diec i dóna, en compte de juntura de dilatació, junta de dilatació.

·      Veg. junt.