junior

·      Terme anglés que no és tradueix júnior llevat de determinats contextos esportius, d’acord amb la definició del diccionari. Per a més informació en francés vegeu el que en diu l'OLF.