jaciments

·      Tal com els escriuen en Planeta humà (2000): Gran Rift o vall de la Gran Falla africana (p. 20); Laetoli (Tanzània) (p. 30); Sima de los Huesos (Atapuerca) (p. 32) [també en donen la traducció: Avenc dels Ossos]; Gorja d’Olduvai (Tanzània) (p. 44);