Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Fitxa ideada i elaborada gràcies a la col·laboració de Rubén Cervera

inversions en política lingüística

 1. A continuació exposem un quadre amb inversions en política lingüística en diferents països de l'estat espanyol.

  En una altra fitxa, «Ajudes a la promoció del valencià 2006» , exposem la distribució de les ajudes per municipis al País Valencià.

 2.  

  Taula comparativa
  Pressupost 2006 - Política lingüística

   

  Pressupost
  Política lingüística 2006

  Habitants 2005

  Despesa en política lingüística per habitant

  Illes Balears4.154.789 €
  Direcció General de Política Lingüística
  983.1314,226 €
  Euskadi60.489.699 €
  Viceconsejería de Política Lingüística
  (44.982.755 €)
  +
  HABE (Instituto para la Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos)
  (15.506.944 € )
  2.124.84628,467 €
  Catalunya27.162.169 €
  Secretaria de Política Lingüística
  (14.000.000 € - Aportacions a Consorci per a la Normalització Lingüística
  Inclòs en Secretaria de PL)
  6.995.2063,882 €
  País Valencià6.479.820 €
  Àrea de Política Lingüística
  (Acadèmia Valenciana de la Llengua: 3.683.540 €)
  4.692.4491,380 €

  La consignació pressupostària 2006 de la Generaliat valenciana per a la promoció del valencià és 6.479.820 €. En concret, per a ajudes als ajuntaments s'ha reduït en 33.000 euros: actualment és de 456.000 euros, mentres que l’any 2005 va ser de 489.900 euros.


  Les dades permeten vore, per exemple, com s'ho feren ja a partir de 1983 al País Basc en alfabetització d'adults. La llei de creació de l'HABE sembla impensable ací vora 25 anys després. Cal ressaltar que el pressupost per a l'HABE 2006 és de 15.506.944 € i el de la Viceconsejería de Política Lingüística 44.982.755 € (total: 60.489.699 €).

  Font: elaboració de la CDLPV a partir de dades públiques.


 3. Una volta vist el quadre anterior, podem llegir amb més aprofitament la notícia de l'agència Europa Press que vam poder llegir en Vilaweb (22.11.2006 dc.):

  La FVMP subvenciona amb 456.000 euros la promoció del valencià als ajuntaments

  VALÈNCIA, 22.11.2006 (EUROPA PRESS)

  La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) subvenciona amb 456.000 euros la promoció del valencià als ajuntaments, segons ha indicat hui el president d'esta entitat i alcalde d'Altea (Marina Baixa), Miguel Ortiz, qui ha subratllat en un comunicat que gràcies al conveni de col·laboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, la FVMP «ha promocionat i donat impuls a accions a favor de l'ús del valencià en l'àmbit de l'administració local, i ha subvencionat les activitats que els municipis organitzen en este sentit».

  Ortiz ha indicat que enguany un total de 191 entitats locals i 64 oficines municipals de promoció lingüística han sol·licitat a la FVMP estes ajudes econòmiques, front a les 189 entitats locals i 58 oficines de promoció lingüística que ho van demanar el 2005.

  En este sentit ha explicat que han subvencionat ajudes relatives a retolació i senyalització en valencià dels indicadors urbans, de carrers i la senyalització exterior i interior dels edificis municipals i els camins; cursos i campanyes municipals i creació i funcionament d'oficines de sensibilització i promoció de l'ús del valencià.

  A més, ha indicat que dins de les accions realitzades per la FVMP per a la promoció de l'ús del valencià, «també està donant suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions pròpies de l'entitat i l'assessorament a les entitats locals en aquelles qüestions que conduïsquen a un millor treball en la promoció de l'ús del valencià; i també l'organització de cursos entre el personal de la FVMP, per a preparar per a l'examen del certificat de nivell elemental i mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià i el reciclatge o formació contínua de les persones que ja en disposen».