Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

germà de mitat

  1. Josep Lozano Lerma (09.07.2009) em comenta l'existència del terme germà de mitat que va trobar en la seua transcripció (Caplletra, 31; [pdf]) de la Relació verdadera, molt en particular, de tot lo que ha pasat en la extració dels moriscos del present regne de València, y depopulació de aquell, feta y recolta per mi, Maximiliano Cerdan de Tallada, generós, iniciada en lo mes de setembre, any 1609 de Maximilià Cerdà de Tallada (1609):
    Tornant a les órdens que don Agustín Mexia dexà en la ciutat de Xàtiva al ters de Llombardia, que avia vingut a i dita ciutat de l'altra part del regne —que estava aloxat a la part de llevant y tremuntana, en lo Maestrat y serra d'Espadà— ab altres mil òmens que de Xàtiva, y sos territoris es feren de la milícia efectiva, ab tots los cavallers y siutadans de dita siutat, que anaren acompañant al governador don Francisco Milà de Aragó, jermà de mitat del marqués de Albaida.

    Entenc, pel que trobe en Internet, que Francesc Milà d'Aragó era fill segon del marqués d'Albaida Fran Castellblanch (veg. Heráldica Aragonesa). Pel context, sembla que germà de mitat és sinònim de germanastre, fill segon.