Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Gasset

  1. L’AVL arreplega el topònim Gasset (consulta: 24.09.2015):
  2. Bassa de Gasset (Onda)
  3. Camí de la Sénia de Gasset (Onda)
  4. Mas de Gasset (Castelló de la Plana)
  5. A més d'això, podem localitzar també en el web de l'AVL la sénia de Gasset (Onda), l'alqueria de Gasset (Almassora) i el pujol de Gasset (Castelló de la Plana).

  6. El pujol de Gasset és el lloc on es féu la troballa d’un plom ibèric, «el plom ibèric del pujol de Gasset», que solen dir. Hi ha qui escriu «d’en Gasset», però la majoria de les fonts (Onomasticon inclòs) parlen del pujol «de Gasset», tal com indica Lluís Gimeno Betí en «Lèxic i toponímia a la diòcesi de Tortosa» (veg. Actes de la VIII Jornada d'Onomàstica. Vinaròs 2014 [pdf]).