gasela

·      Hi ha un llibre titulat Empreses gasela a Catalunya o alguna cosa semblant. És la denominació que es dóna en la literatura econòmica especialitzada a les empreses més dinàmiques.