Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

garantiment*

 1. Mot que no recullen els diccionaris, però que és un derivat ben format del verb garantir. No té molt d'ús encara, però, com a exemple, indicarem que apareix en l'Estatut d'autonomia de Catalunya (2006; art. 131):
  d) La inspecció, l’avaluació interna del sistema educatiu, la innovació, la recerca i l’experimentació educatives i també el garantiment de la qualitat del sistema educatiu.

  En les Corts valencianes, l'ha usat alguna vegada el diputat Pañella Alcàcer:

  [...] altres esmenes que es dirigixen a la millora de la sanitat i garantiment de la renda apícola.

  Tot i que no sembla que aporte massa, ja que podem disposar per als mateixos casos del mot garantia, es deu haver creat per a explicitar o focalitzar només l'accepció 'acció de garantir', ja que garantia sol utilitzar-se més en les altres accepcions (gdlc):

  garantia
  f 1 Acció de garantir.
  2 Mitjà amb què hom garanteix quelcom. Ens cal garantia de part d'ell.
  3 dr civ Contracte accessori del principal que té per finalitat d'assegurar al creditor el compliment de l'obligació.
  4 dr merc Assegurament del bon funcionament, durant un temps determinat, d'alguna cosa que hom ven i de substituir-ne les peces defectuoses en cas d'avaria.
  5 garanties constitucionals dr pol Conjunt de mitjans d'assegurar l'exercici dels drets reconeguts per la constitució.

  La definició de garantiment, per tant, podria ser:

  1. a. m. Acció de garantir. b. m. Efecte de garantir.