galgat

·      (dvisual) 6.05.25 galgat / paralelo [Part d’un replanteig, o fet de trobar-se en paral·lel les línies traçades]