Guyot

·      En agricultura (raïm), sistema de poda francés: molt usat a Bordeus, en diuen «système Guyot» o «taille Guyot». Sembla ser el nom d’algú, i s’usa majoritàriament com a nom propi, encara que també apareix en minúscules.

·      (http://www.abrege.com/lpv/prodig03.htm: Arxiu).

·      (http://www.beaujolais.net/fra/bibliogr/sommaire.htm: Arxiu)