Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

gdlc

  1. gdlc és la sigla amb què s'identifica habitualment el Gran diccionari de la llengua catalana de l'Enciclopèdia Catalana des de la primera edició en paper (1998). Actualment, es renova constantment i es pot consultar en línia a través del web d'Enciclopèdia Catalana; o també des del mateix Multicerca d'Eines de Llengua.
  2. Este diccionari marca amb cursiva els mots que introduïx amb les construccions: (més) conegut per ..., anomenats també... Veg. gat, afgà afgana.
  3. El cas de negrito (22.09.2009): el gdlc escriu la paraula negrito —que té entrada en redona en el diccionari— en cursiva en l’entrada andamanès -nesa. Atés que té entrada com a mot català (encara que haja estat agafat del castellà), hauria d’anar en redona. En canvi, escriu «negritos» (en redona) en l'entrada aeta.
  4. Quant a la normativitat del gdlc, podem llegir què diu l'«Acreditació de l'Institut d'Estudis Catalans» que aparegué dins de la primera edició del diccionari (1998). En reproduïm el final:
    L'acreditació de l'IEC Resumint, doncs, l'acreditació de què aquest diccionari és objecte abasta el fet que, en principi, inclou allò que la Secció Filològica ha sancionat —tant si ho presenta de la mateixa manera com si no—, exclou allò que aquesta ha rebutjat explícitament, i, pel que fa a la incorporació de nous termes, segueix els criteris de formació de mots i ortogràfics d'acord amb la normativa vigent. Això, és clar, no implica cap compromís de la Secció Filològica de l'IEC de cara al diccionari oficial ni en prejutja les resolucions futures.