full d’apreciació

·      (Duarte-Broto, Introducció al llenguatge jurídic) aprecio, hoja de: full d’apreciació/d’apreuament.