Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

frit i bullit

 1. Expressió que no recullen els diccionaris i que és habitual a Mallorca. Segons Miquel Adrover (Migjorn, 19.01.2010):
  [É]s una mescladissa desordenada de coses, materials o no, un poti-poti, un desgavell.
  És a dir, és equivalent a poti-poti, barrija-barreja, farrigo-farrago o, potser més simplement embolic, embull. Hi ha qui l'escriu amb guionets (frit-i-bullit) però la majoria dels exemples que he trobat no li'n posen:
  • Miquel Adrover (Migjorn, 19.01.2010): Com diríem per aquestes platges, "fa un frit-i-bullit" amb els verbs esser i estar.
  • Josep Bonnín, «Santa inspiració, ora pro nobis» (Sóller, 29.11.2008; [pdf]): Segueix sens arribar la inspiració, i aquesta vegada l’article pareixerà un trencaclosques. O un frit i bullit; on hi vaig afegint qualcun paràgraf sobre situacions que vaig coneixent. Que li farem.
  • Fernanda Caro i Blanco (consellera de Benestar Social del Govern Balear, dspib, 08.05.2001; [pdf]): Quin frit i bullit m’ha fet Sra. Castillo, jo pens que té vostè una bona panada respecte als cotxes i la política de menors d’aquest Govern.
  Hi ha una obra de teatre de Maurici Gallardo Galindo (1937-1997) que té eixe títol, Frit i bullit.