Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

frígano

 1. Terme espanyol que no trobe en els diccionaris habituals (DRAE, Clave, VOX). Apareix en Obra selecta de Cyril Connolly (pàgina 205; ed. Lumen, 2005. Traducció Miguel Aguilar, Mauricio Bach i Jordi Fibla):
  Un escritor tiene que construir su caparazón, como la larva del frígano, con los deshechos del pasado, y, una vez dentro, a pesar de los codazos de sus contemporáneos, está a salvo hasta que una generación más joven le desbanca o hasta que las vicisitudes del gusto hacen que ese caparazón se desmorone en torno a él. Puede intentar una nueva forma o revivir una antigua, mas para que la renovación tange éxito no ha de ser prematura.
 2. Trobe el mot en Google documentat en menys de vint referències. Sortosament, hi ha el Webster's Online Dictionary que dóna la definició de caddis fly:
  1. Small moth-like insect having two pairs of hairy membranous wings and aquatic larvae.
  Com que això ho agafa del WordNet 1.7.1 de la Universitat de Princeton (que també diu que en alemany és köcherfliege), cerque caddis fly directament en el Merriam-Webster (des del Multicerca) i trobe caddisworm que té una definició que quadra amb el que explica Cyril Connolly:
  : the larva of a caddis fly that lives in and carries around a silken case covered with bits of debris
  Estranyament, l'Encyclopaedia Britannica en Internet no recull la caddis fly. Sí que apareix en el Diccionari anglès - català de l'Enciclopèdia Catalana (1985):
  caddis fly n mosca (utilitzada com a esquer)

  Cercant cercant trobe imatge i tot de la caddis fly ([veg.] / [veg.]) i de la larva.

 3.  

 4. I finalment lozalitze un candidat català potser més exacte: cuqueta de riera ; transcric la definició del GDLC (s. v. cuqueta):
  f [...] 3. cuqueta de riera ENTOM Tricòpter de la família dels frigànids (Phryganea grandis) , les larves del qual es vesteixen amb capsetes d'arena pastada amb saliva i són molt emprades pels pescadors com a esquer.
  Corregixc el nom científic i cerque si correspon amb el terme anglés, i sí, ho localitze en el Judy Woods Heritage Site:
  Caddis Fly Phryganea grandis Caddis Flies are similar to moths They fly at night and have hairs on their wings There is aprox 190 species in Britain < This sspecies is the largest > the Adukt rarely lives more than a week and with the exception of one species spend their larval stage (like The Mayfly) in water , usually in a distinguhed spiral protective case they build from pieces of leaf , shells, tiny gravel and other plant debris. Such larvae supplement the diet of many Fish. They are omvivorous and can like most larva can be voracious with a capability of taking small fish