fregadora

·      Maribel96/6152: en castellà «máquina fletadora»

·      Ø dec, en el sentit d’una màquina eina de fuster, Ø (dtaller).

·      El duden recull aquest terme i remet a les màquines i eines de fuster: fregadora de cinta simple, fregadora de vibració, vibradora.