foronomia*

·      [97/1865maribel] Temari d’enginyer industrial tècnic de trànsit. Sembla que es refereix a les normes de mesurament de cabals d’aigua: «La industria del agua. Hidrostática. Hidrodinámica. Foronomia».