forjat

·      (dfullana) FORJAT. m. Obra amb què s’omplen els buits de l’embigat del sostre d’un pis. Forjado. Paret feta de maons, totxos foradats o peces d’altra classe de material, amb què s’omplen els espais entre els peus drets i les bigues d’un entramat. Forjado. Formes arquitectòniques fetes sobre base de peces de marès, maons, totxos, etc., amb morter de guix o de ciment, l’acabat del qual, quan són motllures, es fa per mitjà d’un motlle que fan córrer guiat per uns regles, passant-lo repetides vegades sobre el pastat o morter humit. Forjado.