fm

·      Segons m.-webster, fm es el símbol del la braça (en anglés, fathom); Fm el del fermi (element químic, fermium en anglés), i FM el de la freqüència modulada.

·      Segons el Diccionario de física d’Akal (Acento Editorial), el símbol del fermi —entés com a mesura de longitud— fm, prové del mot «femtómetro» —1 fermi = 1 femtòmetre = 10-15 m—, i no de la inicial de Fermi. Açò és degut al fet que el SI d’unitats no accepta F com a símbol d’aquesta unitat de longitud, ja que l’adjudica a altres elements.