Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

floc

 1. Es preguntava Lliris Picó i Carbonell (24.02.2013) quina era la paraula catalana per a 'taca en la roba interior':

  No sé si recordeu que fa unes setmanes vaig publicar una columna que tenia per títol «Palomino», en la qual deia, sense cap pretensió —diguem-ne— «academicista» que no és una paraula catalana. Bé doncs des d'aleshores ençà molta gent m'ha preguntat «i quina és la paraula catalana per a definir 'taca en la roba interior'». Ai! Mare meua en quin jardí m'he ficat! O hauria de dir en quin merder? [...]

  Llavors demane parer a un altre expert, el doctor Artur Quintana, qui m'atén ben amablement i amb molta paciència i em comenta que en alguns llocs de Girona es diu «llepet», que sí que és un terme que recull el Coromines en el sentit de què parlem (em comenta més coses i em regala una bona lliçó, que he d'agrair-li, molt i molt, però que no puc comentar ara i ací).

  Des d'Alboraia Manuel Planells Castelló coincidia amb una opció —exceptuant el palomino— que també jo he sentit: floc. D'altra banda en el dcvb apareix la solució butla (o butlla):
  BUTLLA o BUL·LA f.: 4. Taca d'excrement que queda a la camisa (Cat.); cast. palomino.
  Per tant, afigc al meu diccionari l'accepció de floc i butla; i el mot llepet (veg. el gdlc), amb dos accepcions: remissió a llepada ('senyal que fa el fregadís, el contacte, d'una cosa que deixa') i a butla.