firma fantasma*

·      Vocabulari funcionarial (23.3.00): comprovació per sorpresa mitjançant la firma d’un imprés de la permanència del funcionari al seu lloc de treball.