finiquito

·      Terme castellà; en català és quitança (Cercaterm 20.9.00). Tanmateix, Alícia ha trobat que els diccionaris recullen finiment amb una accepció més adequada que la que donen en quitança. Segurament a causa de l’èxit de la proposta quitança, el Termcat ha decidit completar i precisar la definició d’aquest mot aplicat en els camps del treball i de l’economia. (Treball) es finiquito,  recibo de finiquito,  recibo de saldo y finiquito /  fr quittance / en settlement of accounts // Document de liquidació de la part proporcional de les pagues extres, de les vacances i d'altres conceptes econòmics que dóna per acabada la relació laboral entre un treballador i un empresari i per satisfetes les obligacions que se'n deriven. (Economia-Empresa) es finiquito / en settlement // Document que conté l'acabament de la relació laboral entre una empresa i un treballador, en el qual aquest renuncia a qualsevol sol·licitud de pagament o d'indemnització posteriors.