fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

fíl·ler

  1. La Neoloteca ha fixat la forma fíl·ler en català .
  2. En el GDLC hi havia ja la forma fíl·ler adaptada , que ara ha estat fixada definitivament per la Neoloteca.
  3. (DCARRET [1991]) fíller m /es filler m / fr filler m / en filler n // Àrid o producte equivalent emprat com a additiu, format per grans que, de tan fins, són impalpables. Els seus grànuls passen pel tamís 0,080 UNE.
  4. Ho han traduït també polsim de pedrera.
  5. (DNEOL [1997]) fíler m / [etc.]